CULEX CZ s.r.o. zajišťuje komplexní služby v oblastech průmyslového odprašování a průmyslové automatizace. Naším cílem je poskytování služeb od projektu přes realizaci až po pozáruční servis s důrazem na individuální přístup k zákazníkovi. Díky tomu se nám daří vytvářet neobvyklá technická řešení, která splňují požadavky jak na funkčnost, tak i na příznivou cenu.

Snižujeme prašnost průmyslových provozů (zejména kamenolomů) a to jak z hlediska ekologizace provozu (snižování úniku tuhých znečišťujících látek - TZL) do ovzduší, tak z hlediska snižování obsahu znečišťujících látek ve výsledných produktech (např.: kamenivu).

K dosažení těchto cílů volíme, na základě požadavků a možnostech jednotlivých zákazníků, mezi dvěma ověřenými metodami odprašování (případně jejich kombinaci).

Jsme česká firma a při našich realizacích se snažíme maximálně spolupracovat s kvalitními českými dodavateli.
O FIRME

ODSÁVÁNÍ A FILTRACE
ZNEČIŠTĚNÉHO VZDUCHU

Průmyslové odsávání nachází uplatnění zejména v provozech, kde je požadován celoroční provoz nebo je nutné prašné částice od nosného média oddělit a zachytit (čištění odpadního vzduchu, spalin a pod.).

Princip této metody spočívá v odsávání exponovaných míst (zdroje znečištění) pomocí odsávacích hubic. Odsáté médium je vedeno sběrným potrubím do filtrační stanice ve které dojde k separaci znečišťujících látek a nosného média (většinou vzduchu). K odloučení znečišťujících látek od nosného média dochází díky filtračním textiliím na kterých se tuhé polydisperzní příměsy zachytí a vyčištěné nosné médium odchází přes ventilátor výfukem do ovzduší. Pokročilý řídící systém zohledňuje zanášení filtračních textilií a v definovaných intervalech tyto regeneruje tak, aby byla zajištěna maximální účinnost zařízení. Při regeneraci filtračních textilií dochází k setřesení znečišťujících látek do výsypky filtru, ze které jsou následně pomocí vyprazdňovacího zařízení dopraveny do zásobníku odprašků. Zásobník odprašků je vybaven vibračním motorem (který umožňuje rozrušení případné klenby při vyprazdňování zásobníku), poloautomatickým uzávěrem s elektrickým pohonem a univerzální teleskopickou plnící hubicí. Odsávané množství je možné regulovat u každého odsávacího místa pomocí ruční regulační klapky.
Další oblastí nasazení této technologie je čištění kameniva od jemných znečišťujících látek (prachu). Velmi dobrých výsledků v této oblasti dosahujeme při nasazení specializovaného zařízení tzv.: kaskádového třídiče.

Kaskádový třídič je zařízení určené pro snížení obsahu jemných částic v drtích. Do zadní části kaskádového třídiče je pomocí ventilátoru vháněn sekundární vzduch. Uvnitř kaskádového třídiče jsou umístěny nastavitelné lamely. Materiál padá přes tyto šikmo nastavené lamely – jako po kaskádě – a tím je udržován ve vznosu. Mezi lamelami proudí sekundární vzduch, který prochází tokem materiálu a unáší sebou velmi jemné prachové částice a následně je dvěma odsávacími hrdly pomocí sběrného potrubí do filtru. Odsávané množství vzduchu je větší než množství sekundárního vzduchu, takže celkově je zařízení podtlakové a nedochází tak k nežádoucímu úniku znečišťujících látek do ovzduší.

Regulace množství odsávaných prachových částic je zajištěna nastavením množství sekundárního vzduchu a to buď ruční regulační klapkou umístěnou na sání sekundárního ventilátoru, nebo případně frekvenčním měničem. Dalším způsobem regulace je změna nastavení polohy lamel umístěných uvnitř kaskádového třídiče.

TLAKOVÉ MLŽENÍ
(ZKRÁPĚNÍ)

Pomocí tlakového mlžení lze dosáhnout účinné ekologizace provozu s nízkými investičními a provozními náklady. Tento způsob odprášení je vhodný především do provozů se sezónním charakterem (zařízení je možné provozovat, pokud je teplota okolí nad bodem mrazu).

Princip fungování spočívá ve vytvoření velmi jemného aerosolu pomocí tlakového vzduchu a tlakové vody, jehož jemné částice mají malé povrchové napětí a snadno smočí zvířený prach. Ten následně sedne v bezprostředním okolí zdroje. K fungování je tedy třeba zdroj tlakové vody (nádrž na vodu s čerpadlem a expanzní nádobou) a zdroj tlakového vzduchu (kompresor se vzdušníkem). Od těchto zdrojů jsou vedeny plastové tlakové potrubní rozvody ke všem exponovaným místům, která jsou osazena regulačními skříněmi. Z těchto regulačních skříní jsou napájeny trysky, ve kterých se obě média mísí a vytváří tak aerosol. V regulačních skříních u jednotlivých mlžících
míst lze nastavit tlak vody i vzduchu vstupujících do trysky a tím lze velmi účinně regulovat množství a vlastnosti výsledného aerosolu.

Vše je řízeno pokročilým řídícím systémem, který umožňuje ovládání jednotlivých míst, napouštění a automatické vypouštění systému (v závislosti na teplotě) a také navázání spouštění jednotlivých míst na technologickou linku.

V případě potřeby je také možné místo tlakového mlžení použít tzv. tlakové zkrápění.
Princip fungování je shodný s tlakovým mlžením s tím rozdílem, že se využívá pouze tlakové vody. Ačkoliv se v tomto případě používají speciální trysky, není výsledný aerosol tak jemný jako u tlakového mlžení, nicméně i přes to tento způsob odprášení nalézá své uplatnění.

PRŮMYSLOVÁ
ELEKTROINSTALACE
A AUTOMATIZACE

Společnost CULEX CZ s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti průmyslových elektroinstalacích a automatizace. Zajišťujeme kompletní dodávky od návrhu technického řešení přes projekt, následnou realizaci a montáž až po revize a servis zařízení.

Jsme také schopni zajistit realizaci již vytvořeného projektu nebo servis elektroinstalací a zařízení (jednoúčelové stroje, malé výrobní linky a pod.).

Dále zajišťujeme dodávky a servis lehké automatizace, kterou stavíme na programovatelných automatech (PLC). V našich realizacích se soustředíme převážně na řídící systémy firem Fatek, Siemens nebo Eaton, nicméně jsme schopni na přání zákazníka realizovat celý projekt na komponentech od jiných výrobců.
V případě speciálních aplikací vyvíjíme a dodáváme vlastní komponenty postavené na nižší úrovni řízení (mikroprocesorech). Díky tomu jsme schopni osadit technologii vlastním ovládacím a zobrazovacím panelem respektujícím účel a prostředí nasazení nebo specializovaným komunikačním rozhraním apod.

Součástí dodávek bývá také správa zařízení a to pomocí ovládacích panelů (HMI) nebo vizualizací v PC. Také nabízíme vzdálený přístup k zařízení pomocí webového rozhraní, což umožňuje zálohu provozních informací, vytváření a spravování databází (například sledování přístupů) atd.

Součástí montážních prací je i práce ve výškách, práce s vysokozdvižnou plošinou a další specializované činnosti.

REFERENCE


mlžení technologické linky v kamenolomu Plaňany včetně elektroinstalace a řízení

snížení TZL ve frakci 0/4 v kamenolomu Chrtníky včetně elektroinstalace a řízení

mlžení technologické linky v kamenolomu Chornice včetně elektroinstalace a řízení

odsávání technologické linky v kamenolomu Žumberk včetně elektroinstalace a řízení

odsávání technologické linky v kamenolomu Stašov

snížení TZL ve frakci 0/4 v kamenolomu Ševětín včetně elektroinstalace a řízení

odsávání technologické linky v kamenolomu Rejta včetně elektroinstalace a řízení


rekonstrukce mlžení technologické
linky v kamenolomu Bory


mlžení technologické linky v kamenolomu
Deštná včetně elektroinstalace a řízení


řízení mycích linek pro ruční mytí automobilů vývoj ovládacího a zobrazovacího panelu


odsávání technologické linky a snížení jemných podílů ve frakcích 0/8
v kamenolomu Štíleček


snížení jemných podílů ve frakci 0/4
v kamenolomu Nemojov
CULEX CZ

CULEX CZ s.r.o.
Dvorská 218/118
Hradec Králové
503 11

IČ: 01772635
DIČ: CZ01772635

Tel./Fax.: +420 492 604 228
E-mail: info@culex.cz

Pošlete nám vzkaz